גפנים עתיקים  מיזנים שונים גפן איזבל

גפנים בוגרים לגינה במחירים מעולים גפנים עתיקים