Search
  • ronenstons

סלעים מיוחדים וחדשים הגיעו למסלעה, כנסו

Updated: Feb 25


הגיעו סלעים חדשים מהארץ, לקט, משלוח חדש, סלעים מגוונים, סלעי בזלת, סלעי לקט, סלעי ג'ומעין

אנו מזמינים אתכם להתרשם מהסלעים החדשים, המחירים ימסרו אחרי בחירת הסלע הרצוי

וכמות הסלעים, ומרחק ההובלה, המכירה לגינה פרטית וציבורית, מצוין לתיחום שטחי גינה גדולים

ההובלה עד הגינה כלולה במחיר הסלעים לגינה
196 views0 comments