טוף טבעי שחור  לכיסוי שטח

כיסוי קרקע על ידי אבנים לגינה